Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/75/2018/EK Sukcesywna dostawa jednorazowych zestawów operacyjnych, obłożeń, folii, fartuchów, serwet, ubrań operacyjnych, masek, czepków, pieluchomajtek itp dla potrzeb WSzZ

2018-07-26 10:12
Ogłoszenie o zamówieniu
285 KB
2018-07-26 10:12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
258 KB
2018-07-26 10:13
Załącznik nr 1 do SIWZ
66 KB
2018-07-26 10:13
Załącznik nr 2 do SIWZ
381 KB
2018-07-26 10:14
Załącznik nr 3 do SIWZ
99 KB
2018-07-26 10:15
Załącznik nr 4 do SIWZ
185 KB
2018-10-29 08:43
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert
3085 KB
2018-10-01 08:51
Zbiorcze zestawienie ofert
68 KB
2018-08-27 12:05
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
4983 KB
2018-08-27 12:05
Modyfikacja zapisów SIWZ.
3725 KB
2018-08-27 12:06
Zmodyfikowany Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy
68 KB
2018-08-27 12:06
Zmodyfikowany Załacznik nr 2 do SIWZ -Formularz asortymentowo-cenowy
381 KB
2018-08-29 11:33
Zmiana terminów składania i otwarcia ofert
364 KB
2018-08-30 11:58
Ogłoszenie o zamówieniu II
296 KB
2018-08-31 08:39
Modyfikacja SIWZ II
428 KB
2018-09-12 13:17
Modyfikacja SIWZ III + zmiana terminów
3801 KB
2018-09-12 13:18
Aktualny Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy
65 KB
2018-09-12 13:18
Aktualny Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy
280 KB

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2018-07-26 10:11:57
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-07-26 10:12:04

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2018-07-26 10:11:57
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2018-07-26 10:12:04

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij