Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Majątek Szpitala

Strukturę własnościową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach stanowi (stan na dzień 31.12.2019 r.):

  •  Fundusz Założycielski - 110 024 914,76 zł.
  •  Wartości niematerialne i prawne - 1 205 496,76 zł.
  •  Środki trwałe - 197 663 667,85 zł.
  •  Środki trwałe w budowie - 3 588 843,32 zł.

 

Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55

Zmienił: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Szpitala

Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55

Zmienił: Admin Admin 2022-05-12 11:15:31
Opublikował: Admin Admin 2022-05-12 11:15:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Szpitala

Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55

Zmienił: Admin Admin 2022-05-12 11:15:23
Opublikował: Admin Admin 2022-05-12 11:15:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Szpitala

Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55

Zmienił: Admin Admin 2022-05-12 11:14:49
Opublikował: Admin Admin 2022-05-12 11:14:49

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Szpitala

Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55

Zmienił: Admin Admin 2022-05-12 11:13:26
Opublikował: Admin Admin 2022-05-12 11:13:26

Zamknij