Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Majątek Szpitala

Strukturę własnościową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach stanowi (stan na dzień 31.12.2019 r.):

  •  Fundusz Założycielski - 110 024 914,76 zł.
  •  Wartości niematerialne i prawne - 1 205 496,76 zł.
  •  Środki trwałe - 197 663 667,85 zł.
  •  Środki trwałe w budowie - 3 588 843,32 zł.

 

Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55

Zmienił: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij