Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

REJESTRY


REJESTRY I EWIDENCJE


W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach prowadzone są następujące centralne rejestry i ewidencje:


 • Rejestr skarg
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • Rejestr poleceń służbowych
 • Rejestry umów
 • Rejestr kontroli
 • Rejestr korespondencji wpływającej
 • Rejestr faktur
 • Rejestr pism wychodzących
 • Rejestr delegacji
 • Rejestr zdarzeń niepożądanych
 • Rejestr zastosowania przymusu bezpośredniego
 • Rejestr listów zwykłych
 • Rejestr wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej
 • Rejestr dokumentacji medycznej wchodzącej do archiwum
 • Rejestr dokumentacji medycznej przekazanej do oddziałów z błędami
 • Rejestr wypożyczonej dokumentacji medycznej
 • Ewidencja pracowników
 • Ewidencja środków trwałych
 • Rejestr podnoszenia kwalifikacji
 • Rejestr wyjść służbowych i prywatnych
 • Rejestr chorób zawodowych BHP
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr szkodliwych czynników dla zdrowia
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr zgłoszonych wniosków o wprowadzenie wzorów dokumentacji

Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-09 12:33:43
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-09 12:33:43
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-09 12:33:43

Zmienił: Izabela Łapka 2020-04-09 12:33:43
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-09 12:33:43

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij