Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

REMONT LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH MAJĄCY NA CELU DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

   

Projekt pn.: „Remont lądowiska dla helikopterów przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach mający na celu dostosowanie do  obowiązujących przepisów” jest przedsięwzięciem, którego realizacja ma na celu zapewnienie dostępu do usług medycznych na wysokim poziomie oraz zwiększenie dostępności do tych usług dla społeczeństwa.

Zatem można określić, iż strategicznym celem projektu jest zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych  oraz obniżenie śmiertelności
i zagrożenia zdrowotnego pacjentów
, poprzez rozwój system transportu lotniczego na potrzeby ratownictwa medycznego.

Powyższy cel jest w  zgodny z celami określonym w Osi priorytetowej XII: „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”

 

Realizacja inwestycji przyczyni się do znaczącej poprawy jakości świadczonych usług w zakresie transportu pacjentów i szybkości udzielania pomocy poszkodowanym. Możliwość dostarczenia pacjentów do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach drogą lotniczą umożliwi udzielanie szybkiej pomocy medycznej na znacznym obszarze regionu świętokrzyskiego, a także w razie konieczności w województwach sąsiednich.

Przewidywane efekty realizacji projektu:

-        zapewnienie osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego możliwości niezwłocznego przybycia na miejsce zdarzenia właściwych służb ratowniczych,

-        zapewnienie niezwłocznego przewiezienia i przyjęcia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego świadczeń zdrowotnych we właściwym zakresie,

Projekt zostanie sfinansowany ze  środków własnych, wygenerowanych z bieżącej działalności Szpitala , funduszy UE  oraz dotacji Prezydenta Miasta Kielce.

  
2010-12-09 11:52
zdjęcia lądowiska 1
2134 KB
2010-12-09 11:56
zdjęcia lądowiska 2
1696 KB
2010-12-09 11:57
zdjęcia lądowiska 3
1195 KB
2010-12-09 12:01
zdjęcia lądowiska 4
1400 KB
2010-12-09 12:03
zdjęcia lądowiska 5
1152 KB

Wytworzył/Wprowadził: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41

Zmienił: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-14 10:05:04
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-14 10:05:07

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REMONT LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH MAJĄCY NA CELU DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Wytworzył/Wprowadził: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41

Zmienił: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-14 10:04:14
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-14 10:04:16

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REMONT LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH MAJĄCY NA CELU DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Wytworzył/Wprowadził: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41

Zmienił: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-14 10:03:40
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-14 10:03:42

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REMONT LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH MAJĄCY NA CELU DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Wytworzył/Wprowadził: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41

Zmienił: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-14 10:02:27
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-14 10:02:34

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REMONT LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH MAJĄCY NA CELU DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Wytworzył/Wprowadził: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41

Zmienił: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-14 10:00:44
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-14 10:00:46

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REMONT LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH MAJĄCY NA CELU DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Wytworzył/Wprowadził: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41

Zmienił: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-14 09:48:05
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-14 09:48:07

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REMONT LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH MAJĄCY NA CELU DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Wytworzył/Wprowadził: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41

Zmienił: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-14 09:45:12
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-14 09:45:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REMONT LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH MAJĄCY NA CELU DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Wytworzył/Wprowadził: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41

Zmienił: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 11:47:36
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 11:47:56

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REMONT LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH MAJĄCY NA CELU DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Wytworzył/Wprowadził: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41

Zmienił: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:28:33
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:29:07

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REMONT LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH MAJĄCY NA CELU DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Wytworzył/Wprowadził: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41

Zmienił: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41
Opublikował: Jacek Kaczmarczyk 2010-12-09 10:15:41

Zamknij