Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/150/2019/EK Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. "Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w sprzęt medyczny wsparciem ratowania zdrowia i życia ofiar przestępstw"

2019-12-04 13:28
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych
822 KB
2019-12-06 12:11
Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 4
334 KB
2019-10-28 13:07
odpowiedzi na pytania + modyfikacja SIWZ
6904 KB
2019-11-08 11:58
Zbiorcze zestawienie ofert
358 KB
2019-10-08 11:42
Ogłoszenie o zamówieniu
181 KB
2019-10-08 11:43
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
362 KB
2019-10-08 11:44
Załącznik nr 1 do SIWZ
222 KB
2019-10-08 11:44
Załącznik nr 2a do SIWZ
251 KB
2019-10-08 11:45
Załącznik nr 2b do SIWZ
246 KB
2019-10-08 11:45
Załącznik nr 2c do SIWZ
221 KB
2019-10-08 11:46
Załącznik nr 2d do SIWZ
236 KB
2019-10-08 11:46
Załącznik nr 2e do SIWZ
227 KB
2019-10-08 11:46
Załącznik nr 3 do SIWZ
192 KB
2019-10-08 11:47
Załącznik nr 4 do SIWZ
190 KB

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-10-08 11:42:00
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-10-08 11:42:06

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2019-10-08 11:42:00
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-10-08 11:42:06

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij