Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Majątek Szpitala

Strukturę własnościową Wojewódzkiego SzpitalaZespolonego w Kielcach stanowi

(stan na dzień 31.12.2019 r.):

 •  Fundusz Założycielski - 110 024 914,76 zł.
 •  Wartości niematerialne i prawne - 1 205 496,76 zł.
 •  Środki trwałe - 197 663 667,85 zł.
 •  Środki trwałe w budowie - 3 588 843,32 zł.


Strukturę własnościową Wojewódzkiego SzpitalaZespolonego w Kielcach stanowi

(stan na dzień 31.12.2020 r.):

 • Fundusz Założycielski – 110 024 914,76 zł.
 • Wartości niematerialne i prawne – 1 085 944,88 zł.
 • Środki trwałe – 205 100 545,53 zł.
 • Środki trwałe w budowie – 1 936 335,32 zł

 

Strukturę własnościową Wojewódzkiego SzpitalaZespolonego w Kielcach stanowi

(stan na dzień 31.12.2021 r.):

 • Fundusz Założycielski – 110 024 914,76 zł.
 • Wartości niematerialne i prawne – 476 143,43 zł.
 • Środki trwałe – 198 333 441,55 zł.
 • Środki trwałe w budowie – 10 532 230,63 zł.        

Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55

Zmienił: Admin Admin 2022-05-12 11:16:14
Opublikował: Admin Admin 2022-05-12 11:16:14

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Szpitala

Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55

Zmienił: Admin Admin 2022-05-12 11:15:31
Opublikował: Admin Admin 2022-05-12 11:15:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Szpitala

Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55

Zmienił: Admin Admin 2022-05-12 11:15:23
Opublikował: Admin Admin 2022-05-12 11:15:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Szpitala

Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55

Zmienił: Admin Admin 2022-05-12 11:14:49
Opublikował: Admin Admin 2022-05-12 11:14:49

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Szpitala

Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55

Zmienił: Admin Admin 2022-05-12 11:13:26
Opublikował: Admin Admin 2022-05-12 11:13:26

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek Szpitala

Wytworzył: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Wprowadził: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55

Zmienił: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55
Opublikował: Izabela Łapka 2020-04-10 11:38:55

Zamknij